Siken och forskningsmetoder

Tillbaka

Märkning för att följa sikens vägar

I under försommaren 2016 samlades de finska och svenska forskarna samt projektarbetarna från kulturarvs del i Torneå för en gemensam planering inför sommarens fältarbeten. Gruppen besökte området från Torneå till Ylitornio och sedan över till svenska sidan för att undersöka möjliga loggerplatser ute i Kattilakoski och Korva. Avslutningsvis gjorde man en visit till Tornedalens folkhögskola. Andra loggerplatser betraktades vid Matkakoski och Kukkolaforsen under tillbaka resan.

Naturresurs institut LUKE har utfört märkning av drygt 700 sikar med T-ankare under senare hälften av augusti i finska Vojakkala. Helhets vikten för de märkta sikarna var 300 kg och medelvikten per sik var 400 gr. Ett flertal återfångster är redan gjorda, bl.a. från Matkakoski och i Kukkolaforsen. Ett flertal t-ankarmärkta fiskar har fångats från svenska sidan. Fiskarna talar om landvattendrag som påverkar älvens strömning så att fisken har lättare att simma tvärs över älven än att följa finska eller svenska stranden.

Länsstyrelsen och Övertorneå folkhögskola genom Rolf Lahti har ansvarar för att sikar märks med radiomärken. Till vår hjälp att följa siken är fem fasta loggrar utplacerade, i Tjärhovet Haparanda, ned- och uppströms Kukkolaforsen, Matkakoski samt Vuennonkoski.

Den 10 augusti kunde 23 sikar märkas vid Kukkolaforsen som omgående släpptes ut i forsen. Genom fasta loggrar och handpejling kunde sedan hälften av sikarna spåras.

Två av dessa hade passerat den nedre logger stationen vid Tjärhovet i Haparanda, nio stycken fanns i Kukkolaforsens närområde både ned- och uppströms. En sik hade passerat Matkakoski vid den senaste pejlingen i september.
Det fortsatta arbetet kommer att inriktas på att följa sikens vandring med de fem fasta stationerna. Vi är också intresserade av att få kontakt med de som har fångat en radiomärkt sik och om märket finns kvar kan vi göra en ny märkning.

Arbetet med sik märkningen har fungerat enligt planeringen och vi har haft ovärderlig hjälp av Erling, Tomas och Juha med flera fiskare vid Kukkolaforsen, som har försett oss med fin fina firrar. Tiden mellan fångst och märkning har sällan varit längre än någon minut vilket ger goda förutsättningar för att märkningen skall bli så skonsam som möjligt för fisken. Sommarsikens natur och forsknings del har velat koncentrera märkningen till att ske under första perioden av hela projektet så att man man kan få in så mycket information som möjligt om sikens vandring. Vi hoppas att alla som fångar märkta sikar kan skicka in informationen till adresserna som finns i fisken. Om en radiosändarmärkt fisk är oskadad kan man släppa ner den tillbaka i älven. Man kan även kontakta oss alla som arbetar med Sommarsik projektet.

P3 Norrbottens reportage den 1 september:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6495409

Kolla mer videos om forskningsprocess

IMG_8652.JPG

12345678910111213

Tillbaka