Miljö av fiske

Fiskelägen i älvdalen har under flera hundra år utvecklats för att motsvara fiskelagens behov. Det finns byggnader som hör ihop med fisket, till exempel härbren för förvaring av utrustning och kåtor att steka fisken i. Vid fiskelägen firas också vandringsfiskens återkomst på båda sidor om Torneälven.

Du hittar exemplar på historiska byggnader på sidan Kukkolaforsens fiskeplats

Flottare berättar en annan historia.

Kolla alla videos om Vår kulturmiljö på YouTube och läs mer om fiskebyar, fångstplatser och metoder under  Fisketradition