Kukkolaforsens fiskeplats

Fiskelägen i älvdalen har under flera hundra år utvecklats för att motsvara fiskelagens behov. Det finns byggnader som hör ihop med fisket, till exempel härbren för förvaring av utrustning och kåtor att steka fisken i. Här har vi exempel av fiskebyggnader, nästan likadana gamla byggnader finns både på finska och svenska sidan av Torneälv.

Stekkåtan

  • Den timrade stekkåtan är en av de viktigaste byggnaderna vid Kukkolaforsen. Inne i kåtan har man på traditionellt sätt halstrat sik samt kokat siksoppa till håvningsmän men även för bybor. I mitten av byggnaden finns en eldstad som byggts av sten. Den timrade skorstenen ovanför eldstaden för ut röken.  Intill väggar finns breda lavar eller långbänkar. På dessa har flera sikhåvare åt gången fått plats när de under skiftesgången övernattat vid forsen. Byggnaden representerar en mycket gammal byggnadstyp. Tidigare var kåtans tak tillverkat av näver som stärkts med längsgående träribbor. Stekkåtan eller forskåtan ägs och används av fiskesamfälligheten.
1 kukkolankosken koskikenttä.jpg
Stekkåtan, Kukkolankoski

Inne i kåtan har man på traditionellt sätt halstrat sik samt kokat siksoppa till håvningsmän men även för bybor. Fiskarna har övernattat på bänkar som finns i kåtan. Byggnaden representerar en mycket gammal byggnadstyp som inte finns kvar på många ställen. 

Fiskeboden

  • Den timrade fiskeboden har byggts för förvaring av fisk. Fiskeboden tillsammans med stekkåtan är de byggnader som byalaget använt mest vid forsen. Fiskeboden har ett klocktorn som visar tid för bybor. Det är viktigt att se hur mycket klockan är eftersom håvningsskiften följt bestämda tider, liksom fiskdelningen som alltid sker vid samma tid på dygnet framför fiskeboden.
  • Fiskeboden har 2 delar, en avdelning för lax och en för sik. Båda delar har haft egen iskällare. Den del som var avsedd för lax var mindre. Man fodrade iskällarens väggar med is och lade sedan snö i mitten. Iskällaren var ett separat rum med egna väggar utan inkommande ljus, och som en byggnad inne i byggnaden (två väggar) hölls den välisolerad och den släppte inte in varken ljus eller värme. Laxsidans källare revs när den inte längre behövdes och man började använda laxsidan som förvaringsplats för håvar. För sik finns det fortfarande en ”källare”/ett kylrum där siken förvaras tills det är dags att dela dygnets fångst. Till fiskebodens utrustning tillhör idag även en våg och en ismaskin.
4 kukkolankoski.jpg
Fiskeboden
5 kukkolankoski
Fiskebodens tak renoverades som talkoarbete sommaren 2016

Fiskeboden har 2 delar varav sikdelen fortfarande används så som det var tänkt från början. Fiskeboden har byggts för förvaring av fisk. Boden har ett klocktorn som visar tid för bybor. Siken delas ut på det traditionella sättet framför klocktornet.

Härbren

    • Det finns flera härbren, aitta på finska, vid forsen som byggts för förvaring av fiskeredskap. I härbren förvaras till exempel håvar och mjärdar. Härbren ägs av bybor, de äldsta är av timmer och på senare tid har man byggt några av brädor. En del av de gamla härbren har ersatts med byggnader som flyttats till forsen från andra ställen, till exempel sädesmagasinet från Karungi prästgård. De äldsta härbren är envåningsbyggnader i 1700-talets stil. (T.ex. Kallios härbre).

6 kukkolankoski.jpg

Härbren har byggts för förvaring av fiskeredskap. Byns gårdar hade sina egna härbren vid forsen. De äldsta är från 1700-talet.

Byggnadsgrupper

  • Fiskeplatsen vid forsen med en lång rad av härbren längs östra sidan samt fiskeboden i norr. Stekkåtan står mittemot härbren.
  • Fiskarnas och forsbornas gamla byggnader. Halonen och Leinonen i norr och Orres gårdsplan alldeles intill forsen i söder.
  • Mjölnarens bostad och vindskyddet nedanför. Flottarkarlsstatyn på norrsidan.

Fiskeplatsens omgivning

Fiskeplatsen vid forsen har under århundraden utvecklats ur fiskesamfällighetens behov. Det finns byggnader som hör ihop med fiske så som härbren som använts för förvaring av håvar och andra fiskeredskap. Med tiden har det även uppförts andra typer av byggnader, så som kvarnar. Den sista kvarnen förstördes på 1930-talet. Nära forsen ”Koskenpäässä”, finns även bostadshus som varit till för fiskare och hantverkare. 5 kukkolankoski

360 Video om fiskeplatser vid Torneälven (endast på finska)