Torneälvens forsfiske valt som Levande tradition i Sverige

Torneälvdalens forsfiskekultur har uppmärksammats nationellt både i Sverige och Finland. Institutet för språk och folkminne i Sverige väljer och sprider kunskap om nya levande traditioner. Levande traditioner är en förteckning över immateriella kulturarv som ingår i ett arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Förteckningen ska enligt konventionen vara ett redskap för …

Siken & meänmaa utställning i Tornedalens museum

Utställningen berättade i bild, text och berättelser om kulturarvet kring siken och om traditionella fiskemetoder i Tornedalen. Utställningen väcker tankar om fiskets betydelse för området förr och nu. Lever traditionen vidare? Utställningen var öppet 28.8.-9.9.2018 I samarbete med sommarsikens partner och Tornedalens museum. Projektanställda i Tornedalens sommarsik tackar varmt sina samarbetspartners, de fiskare, bybor och …

Lippo2018

LIPPO 2018, en stor internationell traditionsfiskefestival arrangerades i nedre Tornedalen i september 2018. Festivalens huvudtema var levande fisketraditioner. En stor internationell traditionsfiskefestival med över 150 internationella gäster arrengerades i september 2018  av projektet Tornedalens sommarsik i samarbete med nordkarelska kooperativet Snowchange och andra aktiva EU-projekt kring fiske. Festivalens huvudtema är levande fisketraditioner. TACK FÖR ALLA …

Sikäventyr – Fiskeläger i de fina forsbyarna!

Ungdomar från Tornedalen möts i ett gemensamt fiskeläger. I slutet av augusti träffades ett tiotal ungdomar i åldern 11-12 år för att lära sig om fiske och mötas med varandra. Sommarsik projektet anordnade ett populärt fiskeläger ihop med ungdomsförvaltningen i Torneå. På en regnig fredag eftermiddag samlades en grupp unga från både Sverige och Finland i …

Siken som ambassadör för ett europeiskt kulturarv

År 2018 firar hela Europa ett gemensamt temaår för ett europeiskt kulturarv, Europaåret för kulturarv.  Syftet med temaåret kring Europas gemensamma kulturarv är att öka medvetenheten om Europas historia och gemensamma värderingar samt att uppmuntra människor att fundera på kulturarvets betydelse nu och i framtiden. I Finland ansvarar Museiverket för koordineringen av Europaåret för kulturarv. …

Tornedalens forsfiskekultur valdes till Nationella förteckningen av levande kulturarv

Långa traditioner av Tornedalens fiske och arbetet gjord för det har fått beröm på riksnivå. Undervisnings- och kulturministeriet har valt Tornedalens forsfiskekultur till ett av 52 element till Nationella förteckningen över levande kultrurarv. Ansökningar har kommit till förteckningen 95 stycke i år. Valet till Nationella förteckningen över det levande kulturarv är ett erkännande för föreningar …

Sikhåvarstatyn invigdes 16/7

Sikhåvare från bägge sidor av älven invigde sikhåvarstatyn med en ceremoniel parad. Statyn är placerad på svenska sidan av Kukkolaforsen. Eva Pesulas medborgarförslag fick en värdig gestaltning i form av Erik Vargtands fina siluettstaty. Statyn är en hyllning till sikhåvningen och dess kulturhistoriska betydelse i Torneälven. För utom de som kommit landsvägen kom också en …

Studiedag i Kukkolaforsen

Skolelever hade en intressant studiedag i Kukkolaforsen idag. Eleverna kom från Ylitornio, Hedenäset, finska Karunki och Kiviranta. De var i mindre grupper och smakade halstrad sik, lärde hur man håvar, hörde berättelser i fiskemuseet och såg hur den gamla vattenkvarnen fungerade.Tack för besöket!