Siken på skolbänken

Tillbaka

IMG_6076_1IMG_6078_1Lärarna från Tornedalens skolor, från bägge sidor av gränsen planerade bl a hurfisketraditionerna inkluderas i undervisningen. Även Torneå biblioteket och sommarsik projektet medverkade i workshopen. Tillsammans konstaterade man att den egna hembygdens rika kultur ger intressant innehåll till nästan alla skolämnen.IMG_6072_1

Workshopen höll till 23/5 2016 på Nivagården i Korpikylä vid den vackra Torneälven. I planeringen kommer man att aktivera specifikt 4.-6. klassare.

Tillbaka