Kukkola

kartta_nykytilanne_teksteillä_muokattu.jpg

Kukkola by är känd för sikhåvning och halstrad sik. Prästen Olaus Magnus har beskrivit sikhåvning i hans reseberättelse under 1500-talet även om antagligen sikhåvningen har börjat redan på 1200-talet. I Kukkola halstrar de sik på en pinne och denna läckra delikatess bör man inte missa när man är på besök i byn.

Trots att den ovanstående kartateckningen är från finsk sidna fortsätter många traditioner också i Sverige.

Långa traditioner av Tornedalens fiske och arbetet gjord för det har fått beröm på riksnivå. Torneälvdalens forsfiskekultur har uppmärksammats nationellt både i Sverige och Finland.

Institutet för språk och folkminne i Sverige väljer och sprider kunskap om nya levande traditioner. Levande traditioner är en förteckning över immateriella kulturarv som ingår i ett arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Förteckningen ska enligt konventionen vara ett redskap för att identifiera, beskriva och förmedla kunskap om olika delar av det immateriella kulturarvet. Det arbetet kan ses som en slags dokumentation.

Undervisnings- och kulturministeriet har valt Tornedalens forsfiskekultur till Nationella förteckningen över levande kultrurarv. Valet till Nationella förteckningen över det levande kulturarv är ett erkännande för föreningar som bedriver verksamhet förnippad med traditionerna. Förteckningen ökar traditionernas synlighet. Samtidigt är den ett steg närmare ett erkännande på internationell nivå.

När elementer nominerades till nationella listan, har betydelsen om forsfiskekulturarven till människör, levande av arvet och arvets konversionen i vardag och fest varit viktiga egenskaper. Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet godkändes år 2003 och Finland undertecknade konventionen år 2013. Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen i Finland. 

 

lippoaminen1 copy
Valkamaa – om håvning, pata och håv
PERKAUS2 copy
Kalapuohi – sikdelning, biologi och matlagning
VALMISTUS copy
Paistokota – Halstring av sik, matlagning och information om byggnader
ruokailu2 copy
Myllynjuova – njut av siken och området