Matkakoski

I mitten av Korpikylä, under en lång tid en del av det svenska kungariket, flyter Torne älv som under drygt två hundra år delat byn i en svensk och en finsk del. I hela älvdalen drogs riksgränsen mitt i byarna som huvudsakligen beboddes av en finsk befolkning. Därför kändes gränsen konstgjord och den började synas mer i människornas vardag först mycket senare. På 1900-talet blev båda länders inverkan mer synlig ute i regionerna, och människornas levnadsvanor ändrades.

I Korpikylä finns den stora forsen Matkakoski, som är en viktig fiskeplats. Nedanför forsen ligger ett brett sel. Byborna har traditionellt utövat håvfiske, patafiske och kolk- eller notfiske. Med olika metoder har man fiskat efter sik, lax, laxöring och nätting. Byn har varit delad i en östlig och en västlig del. Båda sidors byar har ännu delats i två halvor när gäller att arrangera fisket. Delningen var en praktisk nödvändighet, men man ville ändå arrangera fisket gemensamt.

Lär dig känna forsfiskekultur:

Håvning

Håvtillverkling

At bygga och riva en pata (krenkku)

Mat

Läs mera om Matkakoski historia och levande fiskekultur (en bok, 40 sidor)

Beskrivning av traditionella byggnader (exempel från Kukkola)

Torneälvdalens forsfiskekultur har uppmärksammats nationellt både i Sverige och Finland. Institutet för språk och folkminne i Sverige väljer och sprider kunskap om nya levande traditioner. Levande traditioner är en förteckning över immateriella kulturarv som ingår i ett arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Förteckningen ska enligt konventionen vara ett redskap för att identifiera, beskriva och förmedla kunskap om olika delar av det immateriella kulturarvet. Det arbetet kan ses som en slags dokumentation.
Torneälvens forsfiskekultur ingår i delen Natur och världsbilder där man tar upp exempel på kunskaper, färdigheter, sedvänjor, tankemönster och trosföreställningar sprungna ur människors förhållande till naturen och vår plats i världsalltet. För att kunna senare gå vidare till en internationell ansökan till Unescos lista krävs att man först ska väljas till en nationell förteckning.
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner—immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2018/2018-10-15-havfisketraditionen-i-tornedalen.html

WP_20170614_16_35_18_Pro.jpg
Matkakoski, sommaren 2017. Photo: Eila Seppänen