Händer i Tornedalen

Torneälvens forsfiske valt som Levande tradition i Sverige

Torneälvdalens forsfiskekultur har uppmärksammats nationellt både i Sverige och Finland. Institutet för språk och folkminne i Sverige väljer och sprider kunskap om nya levande traditioner. Levande traditioner är en förteckning över immateriella kulturarv som ingår i ett arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Förteckningen ska enligt konventionen vara ett redskap för …

Siken & meänmaa utställning i Tornedalens museum

Utställningen berättade i bild, text och berättelser om kulturarvet kring siken och om traditionella fiskemetoder i Tornedalen. Utställningen väcker tankar om fiskets betydelse för området förr och nu. Lever traditionen vidare? Utställningen var öppet 28.8.-9.9.2018 I samarbete med sommarsikens partner och Tornedalens museum. Projektanställda i Tornedalens sommarsik tackar varmt sina samarbetspartners, de fiskare, bybor och …

Lippo2018

LIPPO 2018, en stor internationell traditionsfiskefestival arrangerades i nedre Tornedalen i september 2018. Festivalens huvudtema var levande fisketraditioner. En stor internationell traditionsfiskefestival med över 150 internationella gäster arrengerades i september 2018  av projektet Tornedalens sommarsik i samarbete med nordkarelska kooperativet Snowchange och andra aktiva EU-projekt kring fiske. Festivalens huvudtema är levande fisketraditioner. TACK FÖR ALLA …