Hemsida

Torneälvens forsfiskekultur valdes till den nationella förteckningen över levande kulturarv i Finland under 2017. Websidorna berättar i bild, text och berättelser om kulturarvet kring siken, om sikforskning och om traditionella fiskemetoder i Tornedalen.

Den hotade vandringssiken, eller sommarsiken vandrar upp i älven numera senare än förr. Under de senaste decennierna har även storleken på siken minskat. Bland lokala fiskare vid Torneälven väcktes en oro över vandringssiken. Aktörerna inom traditionsfisket bestämde sig för att starta ett projekt, Tornedalens Sommarsik som ansvarar för utställningens innehåll. Projektet hade 50 partners både från Sverige och Finland. En älv, två stränder och en levande fiskekultur var projektets slagord. Under de tre åren som projektet pågått har man samlat in traditionskunskap om fisket och intervjuat över 70 fiskare.

14289824_1774665996139206_8296633544521471329_o-piaProjektet finansierades av Interreg Nord –programmet från EU. Projektanställda i Tornedalens sommarsik tackar varmt sina samarbetspartners, de fiskare, bybor och övriga experter som bidragit till dokumentering och intervjuer, samt ungdomar för deras synvinklar till de olika ämnesområdena. Den gemensamma nämnaren för människorna i älvdalen är äkthet och samarbetsvilja samt vördnaden för den levande traditionen.

NYHETSBREV

Nyhetsbrev 1 / 2016   Nyhetsbrev 2 / 2016  Nyhetsbrev 3 / 2016   Nyhetsbrev 4 / 2016

Nyhetsbrev 1/2017   Nyhetsbrev 2/2017   Nyhetsbrev 3/2017   Nyhetsbrev 4/2017

Nyhetsbrev 1/2018    Nyhetsbrev 2/2018     Nyhetsbrev 3/2018 

Händer i Tornedalen

Torneälvens forsfiske valt som Levande tradition i Sverige

Torneälvdalens forsfiskekultur har uppmärksammats nationellt både i Sverige och Finland. Institutet för språk och folkminne i Sverige väljer och sprider kunskap om nya levande traditioner. Levande traditioner är en förteckning över immateriella kulturarv som ingår i ett arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Förteckningen ska enligt konventionen vara ett redskap för …

Siken & meänmaa utställning i Tornedalens museum

Utställningen berättade i bild, text och berättelser om kulturarvet kring siken och om traditionella fiskemetoder i Tornedalen. Utställningen väcker tankar om fiskets betydelse för området förr och nu. Lever traditionen vidare? Utställningen var öppet 28.8.-9.9.2018 I samarbete med sommarsikens partner och Tornedalens museum. Projektanställda i Tornedalens sommarsik tackar varmt sina samarbetspartners, de fiskare, bybor och …

Lippo2018

LIPPO 2018, en stor internationell traditionsfiskefestival arrangerades i nedre Tornedalen i september 2018. Festivalens huvudtema var levande fisketraditioner. En stor internationell traditionsfiskefestival med över 150 internationella gäster arrengerades i september 2018  av projektet Tornedalens sommarsik i samarbete med nordkarelska kooperativet Snowchange och andra aktiva EU-projekt kring fiske. Festivalens huvudtema är levande fisketraditioner. TACK FÖR ALLA …